Kilka słów o naszej placówce

       Przedszkole w Pysznicy jest placówką czterooddziałową. Mieści się w dogodnie usytuowanym budynku, z dala od dużego ruchu ulicznego. Sąsiaduje z budynkiem Szkoły Podstawowej w Pysznicy, w którym uczą się dzieci z klas I - III.
       Przedszkole posiada 3 sale zajęć, kuchnię, jadalnię, trzy łazienki, pomieszczenia administracyjno gospodarcze. Dysponuje placem zabaw otoczonym zielenią.
       Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Pysznica. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie.
       Przedszkole jest placówką publiczną:        Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6.00 do 16.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowe, indywidualne, organizowane przez nauczycielki. W godzinach rannych odbywają abawy indywidualne i integracyjne oraz korekcyjno - kompensacyjne. Czas popołudniowy wypełniają swobodne zabawy dzieci oraz rozmowy z rodzicami. Praca dydaktyczno - wychowawcza prowadzona jest w oparciu o zestawy programów.
       Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dwa oddziały stanowią sześciolatki, jeden dzieci 3-4 letnie i jeden dzieci w wieku 4-5 lat.