Dyrektor Przedszkola
mgr Dorota Dąbrowska

Rozmiar: 464 bajtów
nauczyciele - wychowawcy obsługa
mgr Jadwiga Drąg
mgr Agnieszka Gęśla
mgr Marta Kozyra
mgr Jolanta Stelmach
mgr Anna Małek
Teresa Cichoń
Maria Gęśla
Krystyna Sobiło
Celina Uberman
katecheta rytmika
s. Teresa Gwiżdż mgr Renata Jarema
j. angielski
mgr Anna Maciejak